ผลงาน / ปรับปรุงบ้านสวนริมทะเล หาดตะวันรอน - พัทยา
< >

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านสวนริมทะเล หาดตะวันรอน - พัทยา

เริ่มก่อสร้าง : 2561

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2561

สถานที่ : พัทยา

เจ้าของโครงการ : กฤตย์ รัตนรักษ์