ผลงาน / เจ อเวนิว (Renovate) - ทองหล่อ
< >

ชื่อโครงการ : เจ อเวนิว (Renovate) - ทองหล่อ

เริ่มก่อสร้าง : 2561

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2561

สถานที่ : ทองหล่อ กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด