ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - ปากช่อง
< >

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - ปากช่อง

เริ่มก่อสร้าง : 1 พฤษภาคม 2562

สิ้นสุดก่อสร้าง : 15 กันยายน 2562

สถานที่ : ปากช่อง นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD