ผลงาน / พัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย - ศูนย์ราชการ ฯ
< >

ชื่อโครงการ : พัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย Goden Place - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ฯ

เริ่มก่อสร้าง : 2563

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2563

สถานที่ : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ชีพโก้ จำกัด (มหาชน)