ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - พระราม2 (Renovate)
< >

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - พระราม2 (Renovate)

เริ่มก่อสร้าง : 1 มีนาคม 2563

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : ถนนพระราม 2 

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD