ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - เคหะฯ ร่มเกล้า (Renovate)
< >

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ -  เคหะฯ ร่มเกล้า (Renovate)

เริ่มก่อสร้าง :  2562

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2563

สถานที่ : ถนนเคหะร่มเกล้า 

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD