ผลงาน / ส่วนต่อขยายอาคารตัดแต่งเนื้อไก่ - ซันฟู้ด สระบุรั

ชื่อโครงการ : ส่วนต่อขยายอาคารตัดแต่งเนื้อไก่ - ซันฟู้ด

เริ่มก่อสร้าง : 1 มิถุนยน 2563

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : วังม่วง สระบุรี

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด