ผลงาน / ปรับปรุงอาคาร Further Plant Extention - พนัสโพลทรี่
< >

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคาร Further Plant Extention - พนัสโพลทรี่ ชลบุรี

เริ่มก่อสร้าง : 22 กุมภาพันธ์ 2562

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : ชลบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด