ผลงาน / คราวน์ ฟู้ด - สมุทรปราการ (Renovate)

ชื่อโครงการ : คราวน์ ฟู้ด - สมุทรปราการ (Renovate)

เริ่มก่อสร้าง : 2563

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ : บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด