ผลงาน / อาคารห้องเย็น - ซันฟู้ด

ชื่อโครงการ : อาคารห้องเย็น - ซันฟู้ด

เริ่มก่อสร้าง : 1 มีนาคม 2564

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : วังม่วง สระบุรี

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด