ผลงาน / ตลาดครอบครัว - เพชรเกษม81
< >

ชื่อโครงการ : ตลาดครอบครัว เพชรเกษม81

เริ่มก่อสร้าง :  1 กันยายน 2564

สิ้นสุดก่อสร้าง : 25 ธันวาคม 2564

สถานที่ : เพรชเกษม81

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ตลาดครอบครัว จำกัด