ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - รังสิต1 (Renovate)
< >

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - รังสิต1 (Renovate)

เริ่มก่อสร้าง :  1 มีนาคม 2565

สิ้นสุดก่อสร้าง :  15 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : รังสิต

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD