ผลงาน / อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (นาครา) - ชลบุรี

ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (นาครา) - ชลบุรี

เริ่มก่อสร้าง : 18 เมษายน 2565

สิ้นสุดก่อสร้าง : 18 พฤศจิกายน  2565

สถานที่ : ชลบุรี

เจ้าของโครงการ :  นาครา