ผลงาน / YSS DC. and Service - บางพลี สมุทธปราการ
< >

ชื่อโครงการ : YSS DC. and Service

เริ่มก่อสร้าง : 1 กรกฎาคม 2565

สิ้นสุดก่อสร้าง : มิถุนายน 2565

สถานที่ : บางพลี สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ :  บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด