ผลงาน / บ้านพักตากอากาศ 2 ชั้น M Residence - ปากช่อง

ชื่อโครงการ : M Residence - ปากช่อง

เริ่มก่อสร้าง : 2566

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : Pirom At Vineyard

เจ้าของโครงการ :  นายพศินธีธัช  พงศ์ธนัชภาณุเดช