ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - ยะลา

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - ยะลา

เริ่มก่อสร้าง : 2566

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : ฉะเฉิงเทรา

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD