ผลงาน / ตลาดมาลัยแมน - นครปฐม

ชื่อโครงการ : ตลาดมาลัยแมน - นครปฐม

เริ่มก่อสร้าง : 2566

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2567

สถานที่ : นครปฐม

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD