ผลงาน / เซลซี วิลล่า รีสอร์ท - กระบี่
< >

ชื่อโครงการ : SHELLSEA VILLA RESORT

เริ่มก่อสร้าง : 2 พ.ค. 2558

สิ้นสุดก่อสร้าง : - มิ.ย. 2559

สถานที่ : กระบี่

เจ้าของโครงการ : บจก.เซลซี วิลล่า