ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - สุราษฎร์ธานี (Renovate)
< >

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - สุราษฎร์ธานี (Renovate)

เริ่มก่อสร้าง : 2560

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2560

สถานที่ : สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD