ผลงาน / อาคารสำนักงาน บางกอกโกล์ดส - รังสิต
< >

ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงาน บางกอกโกล์ดส  - รังสิต

เริ่มก่อสร้าง :  23 พฤษภาคม 2561

สิ้นสุดก่อสร้าง : 19 สิงหาคม 2562

สถานที่ : รังสิต กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ :  บริษัท บางกอกโกลด์ กำธรพัฒนา จำกัด