ผลงาน / Centeen คาวันญ่า - สมุทรสาคร
< >

ชื่อโครงการ : Centeen คาวันญ่า - สมุทรสาคร

เริ่มก่อสร้าง : 2561

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2561

สถานที่ : สมุทรสาคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท คาวันญ่า กรุ๊ป เอเชีย จำกัด