ผลงาน / โปโล คลับ - กรุงเทพฯ
< >

ชื่อโครงการ : Polo Club - กรุงเทพฯ

เริ่มก่อสร้าง : 2561

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2562

สถานที่ : กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ :  The Royal Bangkok Sports Club