ผลงาน / โรงงานชำแหละเนื้อไก่ (โรงใหม่) - พนัสนิคม ชลบุรี
< >

ชื่อโครงการ : โรงงานชำแหละเนื้อไก่ (โรงใหม่) พนัสโพลทรี่

เริ่มก่อสร้าง : 2562

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2564

สถานที่ : ชลบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท พนัสโพลทรี่  กุร๊ป จำกัด