ผลงาน / พอร์โต้ ชิโน่ Food Zone (Renovate) - สมุทรสาคร
< >

ชื่อโครงการ : พอร์โต้ ชิโน่ Food Zone (Renovate) - สมุทรสาคร

เริ่มก่อสร้าง : 2561

สิ้นสุดก่อสร้าง : 2562

สถานที่ : สมุทรสาคร

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด